Onboardingdag Saint-Gobain Distribution BNL 2019

Onboarding1

Onder begeleiding van onze dagvoorzitter, Rudy van Beurden, is het programma om 10:00 uur van start gegaan. Het ochtend programma stond in het teken van kennis maken met elkaar en de organisatie.  We zijn van start gegaan met een De College Tour, de gast was onze CEO van Saint-Gobain Distribution, Eric Snijer. Door het interactieve karakter van dit interview was dit een interessante en ontspannen manier voor nieuwe collega’s om Eric beter te leren kennen. Vervolgens werd de groep verdeeld in subgroepjes om kennis te maken met elkaar aan de hand van een voorwerp. Hier kwamen indrukwekkende en mooie verhalen uit voort! De volgende stap was kennis  maken met de zes verschillende business units van Saint-Gobain Distribution. Dit hebben de nieuwe medewerkers kunnen doen door middel van een carrousel. Vanuit iedere business unit was een vertegenwoordiger uitgenodigd om uitleg te geven aan de nieuwe medewerkers over hun bedrijfsonderdeel. De ochtend werd afgesloten met een gezellige lunch!

Na de lunch kreeg Dave Adams, de HR Directeur van Saint-Gobain Distribution, de mogelijkheid om de nieuwe medewerkers op een inspirerende manier iets te vertellen over de principles en attitudes  van Saint-Gobain. Middels opdrachten werd aan de nieuwe medewerkers gevraagd om mee te praten en te denken over dit onderwerp. Een van de opdrachten was om een advies uit te brengen naar de directie over hoe de principles beter te verankeren. Met behulp van een korte pitch workshop, gegeven door de dagvoorzitter, kregen de afgevaardigden van de groepjes aan het einde van het programma de mogelijkheid om hun advies in een minuut te pitchen richting de directie. In de middag was er ook tijd voor EHS; Environment, Health and Safety. Bas van Doorn, EHS Manager binnen Saint-Gobain Distribution, kreeg de tijd om de nieuwe medewerkers kennis te laten maken met het EHS-beleid van Saint-Gobain. Door middel van een quiz werd het bewustzijn bij de medewerkers op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu vergroot.

Voor de aflsuiting van het programma was Bernard Wessel, Algemeen Directeur Raab Karcher, uitgenodigd. Door het verhaal van Bernard werd het nogmaals duidelijk dat verbinding met elkaar en de organisatie zeer belangrijk is. Dit betekent respect voor elkaar, open communicatie en durven om met elkaar in gesprek te gaan!

We kijken terug op een gezellige, leerzame maar vooral een inspirerende onboardingdag! Collega’s, nogmaals van harte welkom binnen deze leuke organisatie!