Saint-Gobain Nederland is Top Employer 2018!

Saint-Gobain Nederland is net als voorgaande jaren bekroond met het certificaat “Top Employer Nederland, Top Employer Europe en Top Employer 2018”. Uit grondig, onafhankelijk onderzoek is gebleken dat Saint Gobain Nederland uitstekende arbeidsomstandigheden biedt, talent koestert en ontwikkelt op alle niveaus van de organisatie en op Human Resources-gebied naar voren komt als een leider die zijn personeelsbeleid voortdurend blijft ontwikkelen en optimaliseren. Op 1 februari heeft Dave Adams – HR Directeur – de Top Employer 2018 award en de officiële Top Employers Certificering in ontvangst genomen.

We zijn getoetst op 9 onderwerpen:
1. Talent Strategy;
2. On-boarding;
3. Career and Succession Management;
4. Workforce planning;
5. Learning & Development;
6. Performance Management;
7. Leadership Development;
8. Compensation & Benefits;
9. Culture.

Het feit dat het certificaat behaald is, betekent dat we hebben kunnen onderbouwen dat het HR beleid binnen de Saint-Gobain bedrijven in Nederland voldoet aan de door Top Employer gestelde wereldwijde norm. Het biedt bovendien de gelegenheid om ons beleid te toetsen aan andere Top Employers en via deze benchmark verder te verbeteren. In zekere zin is het certificaat te vergelijken met dat van een ISO certificaat, en dan dus specifiek voor HR beleid en praktijk.